Tilmeldingsblanketter

Vær opmærksom på at Studienævnet for Sociologi har vedtaget, at der efter tilmeldingsfristen IKKE kan skiftes valgfag eller specialisering.

Husk! Hvis du vælger valgfag på andre uddannelser, er det eget ansvar, at undervisningen og eksamener kan gennemføres sideløbende med undervisning og eksamener på sociologiuddannelsen.

Husk! Hvis du vælger valgfag på andre uddannelser, og du af den ene eller anden grund ikke optages, vil du kun kunne søge optag på de af sociologiuddannelsens valgfag, der har ledige pladser.

Tilmelding til næste semesters valgfag skal ske via tilmeldingsblanketten på her på siden. Dette er KUN administrativ tilmelding.

Undervisningstilmelding skal ske via STADS-selvbetjening i tilmeldingsperioden.

Tilmeldingsperioden til Efterårssemestret er : 15. maj - 1. juni.
Tilmeldingsperioden til Forårssemestret er: 15. november - 1. december.

Det er ikke muligt at søge om dækning af udgifter i forbindelse med projektarbejde