sociologi

Velkommen til sociologiuddannelsen

Velkommen til hjemmesiden for Sociologiuddannelsen på Aalborg Universitet. Vi kan tilbyde to fagligt spændende, udfordrende og velstrukturerede uddannelser for studerende med interesse for samfundsmæssige og sociologiske problemstillinger.

På Sociologiuddannelsen undervises der i mange forskellige teoretiske og metodiske fag, og der udarbejdes projekter og foretages undersøgelser af alle sider af samfundslivet lige fra de tilsyneladende mest upåagtede hverdagssituationer via organisatoriske og institutionelle forandringer til mere overordnede samfundsudviklinger.

Med venlig hilsen

Jakob Skjøtt-Larsen
Studienævnsformand

Bacheloruddannelse

Eksamen

Studienævn

Bekendtgørelser

Sociologiske forskningsgrupper

Kandidatuddannelse

Tilmeldingsblanketter

Praktisk Information

Kvalitetssikring

Kontakt

Quick Links