Dispensationer

Dispensation fra studieordningens bestemmelser

Ansøgninger om dispensation fra studieordningen skal indeholde følgende:

  • Navn, adresse, cpr.nr., studienummer og evt. telefonnr.
  • Uddannelse og semester
  • Hvad ansøges der om
  • Hvorfor ansøges der og hvilke forhold ligger til grund for ansøgningen.
  • Relevant dokumentation fra evt. læge/sygehus osv.

Ansøgninger om dispensation fra studieordningen skal sendes elektronisk i en mail til:sociologisekretariatet@socsci.aau.dk​  

 

DISPENSATIONER VEDR. EKSAMEN

Ved behov for at søge særlige eksamensvilkår skal der indsendes en dispensationsansøgning til Studienævnet for Sociologi. Ansøgningen sendes som mail: sociologisekretariatet@socsci.aau.dk

Dispensationen gælder kun for den pågældende ordinære eksamen samt en eventuel reeksamen.

Frist for indsendelse af ansøgningen er:

  • Efterår/vintereksamen: senest den 10. oktober
  • Forår/sommereksamen: senest den 10. marts