Valgfag

Valgfag for bacheloruddannelsen

Sociologiske valgfag omfatter en gennemgang og diskussion af bredere sociologiske og samfundsvidenskabelige emneområder. Fagene supplerer de centrale sociologiske teori- og metodefag og sigter mod at orientere de studerende inden for aktuelle sociologiske og samfundsvidenskabelige diskussioner om fx demografisk udvikling, udviklingen i straffesystemet, personlighedens dannelse eller brug af evaluering i offentlig og privat virksomhed.

Studienævnet for sociologi udbyder sociologiske valgfag placeret på både forårs- og efterårssemestret:

FORÅRET 2022:
4. semester
Surveymetodik
Evalueringsteori
Demografi
Miljø- og klimasociologi
Socialpsykologi
 

6 semester
Videregåene kvalitativ metode
Samtidsdiagnoser og afvigelser (undervisning kun på engelsk)
Rummets sociologi
Moderne arbejdsliv og HRM
Køn, Migration og Protester
Nyere digitale metoder i samfundsvidenskab I

EFTERÅRET 2021:
3. semester
Uddannelse og ulighed
Forbrug, livsstil og medier
Kriminologi

5. semester
Hverdagsliv, kultur og emotioner 
Sundheds- og sygdomssociologi
Det civile samfund og sociale bevægelser
Organisationssociologi
Korrespondanceanalyse
Biografisk metode

FORÅRET 2021:
4. semester
Surveymetodik
Evalueringsteori
Demografi
Miljø- og klimasociologi
Socialpsykologi
 

6 semester
Videregåene kvalitativ metode
Samtidsdiagnoser og afvigelser (undervisning kun på engelsk)
Rummets sociologi
Moderne arbejdsliv og HRM
Køn, Migration og Protester
Nyere digitale metoder i samfundsvidenskab I

EFTERÅRET 2020:
3. semester
Uddannelse og ulighed
Forbrug, livsstil og medier
Kriminologi

5. semester
Hverdagsliv, kultur og emotioner 
Sundheds- og sygdomssociologi
Det civile samfund og sociale bevægelser
Organisationssociologi
Korrespondanceanalyse
Biografisk metode

FORÅRET 2020:

4. semester
Surveymetodik
Evalueringsteori
Demografi
Miljø- og klimasociologi
Socialpsykologi

6 semester
Videregåene kvalitativ metode
Samtidsdiagnoser og afvigelser (undervisning kun på engelsk)
Rummets sociologi
Moderne arbejdsliv og HRM
Køn, Migration og Protester

EFTERÅRET 2019:
3. semester
Uddannelse og ulighed
Arbejdssociologi
Kriminologi
Forbrug, livsstil og medier

5. semester
Korrespondanceanalyse
Biografisk metode
Civilt samfund og sociale bevægelser
Sundheds- og sygdomssociologi
Hverdagsliv, kultur og emotioner
Organisationssociologi

 

FORÅRET 2019:

4. semester
Surveymetodik
Evalueringsteori
Demografi
Brug og ikke brug af naturen ændret navn til Miljø- og klimasociologi
Socialpsykologi

6 semester
Videregåene kvalitativ metode
Samtidsdiagnoser og afvigelser (undervisning kun på engelsk)
Rummets sociologi
Moderne arbejdsliv og HRM
Køn, Migration og Protester

 

EFTERÅR 2018:

3 semester
Uddannelse og ulighed
Arbejdssociologi
Kriminologi
Forbrug, livsstil og medier

5. semester
Korrespondanceanalyse
Biografisk metode
Civilt samfund og sociale bevægelser
Sundheds- og sygdomssociologi
Hverdagsliv, kultur og emotioner
Organisationssociologi

 

forår 2018:

Surveymetodik 
Brug og ikke-brug af naturen i det senmoderne samfund
Evalueringsteori
Socialpsykologi
Demografi

 

Efterår 2017:


Arbejdssociologi
Etnografisk Metode
Familie- og reproduktionssociologi
Forbrug livsstil og medier
Køn, Maskulinitet og Intersektionalitet
 

Forår 2017:


Surveymetodik
Emotionssociologi
Evalueringsteori
Demografi
Uddannelse og ulighed
Videregående sociologisk teori sammenlæsning med 8. semester (udbydes kun til 6. semester)

 

Sociologiske valgfag består af forelæsninger, 10 gange á 2 timer samt evt. øvelser, og har hver et omfang af 5 ECTS. Sociologiske valgfag udgør et selvstændigt modul.

 

Studieordning 2013:


På 3., 5. og 6. semester vælger den studerende ét sociologisk valgfag a 5 ECTS samt på 4. semester vælges der 2 valgfag af 5 ECTS eller et valgfag af 10 ECTS "ud af huset".