AAU logo

Til nye studerende - BA

Her på siden finder du relevant information til studiestarten for bachelorstuderende.

Den formelle beskrivelse af uddannelsen og de regler der gælder herfor, finder du i studieordningen og de tilhørende fagbeskrivelser her på uddannelsens hjemmeside.

Program for studiestartsdageN:

Link til studiestartsdagen: www.studiestart.aau.dk/bachelor-aalborg/laes-om/studiestartsdagen/

  • Kl. 08.30: Morgenmad og velkomst på Honnørkajen, Aalborg
  • Kl. 09.10-09.50: Immatrikulation v/rektor Per Michael Johansen m.fl.
  • Kl. 10.00- : Busser afgår til Campus i Aalborg Øst
  • Kl. 12.30-14.15: Velkomst, sociologistudiet. Auditorium A, Bertil Ohlinsvej,

AKTIVITER I RUSPERIODEN (opdatering er på vej)

  • 2. september: Studiestart på Honnørkajen, Aalborg
  • 4. september: Moodle-, studentmail- og printerkursus.
  • 6. september: Studiestartsfest. Følg informationen på www.studiestart.aau.dk
  • 9. september: Kom godt igang/Studieteknik. Kl.10.15-12.00, AUD A
  • 27.-28. september: RUS-tur. Program følger.

 

Fysisk placering

Studiet er fysisk placeret på Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Øst.
Bus nr. 2, 5, 12,13 og 14 er nærmeste offentlige transportmiddel.

Moodle2020

Universitets intranet hedder Moodle og her findes alle studierelevante informationer. Her finder du f.eks. Semesterbeskrivelsen, Semesterplan, Lektionsoversigt, eksamensplaner og slides til forelæsninger og meget mere. Du er forpligtet til at holde dig opdateret gennem dit studie via Moodle. Moodle er koblet op til din student mail, således at der kan modtages vigtige informationer direkte til din mail. Det er derfor meget vigtigt, at du også tjekker din student mail.

Du er som studerende på 1. semester automatisk tilmeldt de kurser på Moodle som er relevante.

Du kan først komme på Moodle, når du har bekræftet din studieplads og modtaget din student mail. Derefter er det vigtig, at du kommer på Moodle så hurtigt som muligt. Gennem Moodle og din student mail vil du nemlig modtage informationer fra din studiesekretær om bl.a. studiestart, kurser, bøger mm. Du kommer på Moodle via dette link: www.moodle.aau.dk

Generel introduktion til IT- og Moodle på AAU vil du kunne finde på www.its.aau.dk/itstart og på undersiden om Studiekort og IT-systemer på www.studiestart.aau.dk

Student mail

Når du bliver indskrevet på uddannelsen, får du automatisk tildelt en student-mail. Din uddannelse sender alt relevant materiale til din student mail, og du skal selv sørge for at holde dig orienteret. Såfremt du kontakter din studiesekretær eller andre ansatte ved universitetet, skal du endvidere benytte student mailen. Anvender du en anden mail, f.eks. en hotmail, vil du blive bedt om at benytte student mailen, inden din henvendelse kan besvares.

Bøger

Følgende grundbøger anvendes på semesteret:

- Holgaard, Jette E. et al.  (2014): PBL - Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur.
- Bryman, Alan (2015) Social Research Methods. 5. Udgave, New York: Oxford university Press.(*)
- McIntyre, Lisa J. (2013): The Practical Skeptic - Core Concepts in Sociology.
- Andersen, Heine (red.)(2011): Sociologi - en grundbog til et fag. København: Hans Reitzels Forlag.
- Greve, Jørgensen & Elm Larsen (red): Det danske samfund. København: Hans Reitzels Forlag.

Bøgerne kan med fordel købes inden semestserstart, som en samlet bogpakke ved universitetets boghandel FACTUM BOOKS på Fibigerstræde 16, 9220 Aalborg Øst. Se åbningstider mv. på deres hjemmeside: http://ftu.dk/?centent=menu&menu=6

Linket til bogpakken på 1. semester: https://factumbooks.dk/?booklist=3&id=343

Der er trådløst netværk i alle bygninger. Se mere på denne hjemmeside http://www.wifi.aau.dk/

Ved IT-relaterede problemer kontakt venligst support(at)its.aau.dk , tlf. +45 9940 2020– og husk at oplyse dit studienr.
Servicedesk Aalborg, Fibigerstræde 5
Åbningstider: mandag til torsdag: 8.00-15.30, fredag: 8.00-15.00


Kontakt

Ved spørgsmål om studiet kontakt venligst BA studiesekretariatet pr. mail:
BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk

Sociololgisekretariatet
Fibigerstræde 13, Lokale 21
9220 Aalborg Ø