Til nye studerende - BA

Her på siden finder du relevant information til studiestarten for bachelorstuderende.

Den formelle beskrivelse af uddannelsen og de regler der gælder herfor, finder du i studieordningen og de tilhørende fagbeskrivelser her på uddannelsens hjemmeside.

Vi vil gerne opfordre dig til at melde dig ind i studenterforeningens Facebook-gruppe. Studenterforeningen arrangerer løbende både faglige og sociale arrangementer.

Selve studiestarten finder sted:

Tirsdag d. 1. september 2020

Studiestarten er opdelt i 2 parallelle forløb med henblik på at overholde afstandskravene.

Oversigten over hvilke hold du er tilknyttet er sendt til dig pr. mail.

Hold 1

Programmet for studiestartsdagen er følgende:

8.00 Møde op ved Sociologibanneret ved den nordlige side af Fibigerstræde 13 så finder dine tutorer dig og leder dig frem til dagens efterfølgende lokaliteter.
 
8.15 - 10.00 Morgenmad, velkomst ved tutorerne, samt Immatrikulationvideo v/rektor Per Michael Johansen m.fl.
 
10.15 - 12.00 Faglig introduktion til semestret ved semester koordinatorerne og studielederen.
 
12.00

Rundvisning på campus.

Hold 2

Programmet for studiestartsdagen er følgende:

12.15 Møde op ved Sociologibanneret ved den sydlige side af Fibigerstræde 15 så finder dine tutorer dig og leder dig frem til dagens efterfølgende lokaliteter.
 
12.30 - 14.15

Frokost, velkomst ved tutorerne, samt Immatrikulationvideo v/rektor Per Michael Johansen m.fl.

14.30 - 16.15 Faglig introduktion til semestret ved semester-koordinatorerne og studienævnsformanden.
 
16.15

Rundvisning på campus.

For at sikre, at I som nye studerende på sociologistudiet får en god start, både fagligt og socialt, er der i forbindelse med rusperioden ansat to tutor-koordinatorer samt etableret et korps af tutorer. Disse er alle sociologistuderende på ældre semestre, og de vil være til stede både på hele studiestartsdagen samt til en række yderligere arrangementer i rusperioden. Tutorerne vil forsøge at finde dig på Facebook inden studiestart, men hvis du ikke har modtaget en invitation til Facebook-gruppen Sociologi AAU 2020-2023 så tilmeld dig gruppen.

Tutorerne tager imod jer allerede ved ankomsten til campus. Resten af studiestartsdagen foregår med yderligere velkomst, præsentationer og rundvisninger på uddannelsens adresse i Aalborg Øst.

Studiestartsdagen er en hektisk dag med mange informationer. Du vil ikke have tid til at komme hjem i løbet af dagen for at skifte tøj eller få mad. Medbring derfor gerne en madpakke, da der ingen garanti er for at kunne købe mad i løbet af dagen.

Her på studiets hjemmeside er der mere information om studiestarten. Blandt andet kan du her se litteraturliste til semesterets kurser og oversigt over planlagte aktiviteter med tutorerne, ligesom du finder link til Aalborg Universitets IT-afdeling.

Moodle er sociologistudiets intranet, hvori information om semestrets kurser og aktiviteter, samt information fra sekretærerne og underviserne m.m. vil være tilgængelige. Moodle finder du via dette link eller via studiets hjemmeside. For at bruge Moodle skal du logge ind med din student.aau.dk-mail. Såfremt du har problemer med Moodle, skal du kontakte support@its.aau.dk.

Vi anbefaler, at du hurtigst muligt orienterer dig på Moodle, så du ikke går glip af information vedrørende dit nye studie.

Tjek i øvrigt www.its.aau.dk/itstart, hvor du kan finde diverse vejledninger til opsætning af din AAUmail, opsætning af printer, wifi og meget mere. Ved IT-relaterede problemer kontakt venligst support(at)its.aau.dk , tlf. +45 9940 2020 – og husk at oplyse dit studienr.

Studiets placering

Studiet er fysisk placeret på Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Øst.

Sociologisekretariatet finder du i Fibigerstræde 13.
Sekretariatets mail er: BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk.

Pensum

Pensumbøger til semestret kan købes via Factum Books hjemmeside eller i deres boghandel på Fibigerstræde 15. Bøgerne kan købes i en samlet bogpakke eller enkeltvis. Semestrets litteraturliste finder du på Moodle og hjemmesiden.

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen                                                                                                                                                             

Jakob Skjøtt-Larsen
Studienævnsformand

Forholdsregler hvis du bliver smittet eller har symptomer på covid-19   

Det er vigtigt, at du som studerende er bekendt med de forholdsregler, der skal tages, hvis du har symptomer på COVID-19 eller er konstateret smittet med COVID-19.

1. Forholdsregler, hvis du som studerende får symptomer på covid-19 

Studerende, der har symptomer, der kunne tyde på COVID-19 (feber, ondt i halsen, muskelsmerter, tør hoste mv.), må ikke møde op på universitetet, men skal i stedet:

 • orientere studielederen eller dennes stedfortræder om deres symptomer samt eventuelle nære kontakter på AAU.
 • i øvrigt følge myndighedernes retningslinjer omkring opsporing af nære kontakter, hvad angår nære kontakter uden for AAU.

Vi anbefaler, at du kontakter din læge og får taget en COVID-19-test.

Studerende som føler sig sløje med symptomer på COVID-19, mens de er på AAU, skal tage hjem og følge retningslinjerne ovenfor.

Du må først møde op på universitetet, når du har været symptomfri i 48 timer. 

2. Forholdsregler, hvis du som studerende testes positiv for covid-19

Studerende, der er testet positiv for COVID-19, må ikke møde op på universitetet, men skal i stedet:

 • orientere Studielederen eller dennes stedfortræder om deres sygdom, samt om eventuelle nære kontakter på AAU.
 • i øvrigt følge myndighedernes retningslinjer omkring opsporing af nære kontakter, hvad angår nære kontakter uden for AAU.

Du må først møde op på universitet, når du har har været symptomfri i 48 timer.

3. Forholdsregler, hvis du som studerende er en nær kontakt til en person med covid-19-symptomer

Studerende, som har været i nær kontakt med en, som har COVID-19-symptomer, skal være særlig opmærksom på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram –begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring –både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

(se mere om nære kontakter i pkt. 5)

4. Forholdsregler, hvis du som studerende er en nær kontakt til en covid-19-smittet person

Hvis en studerende kan defineres som en nær kontakt til en person, der er testet positiv for COVID-19, skal den studerende gå hjem omgående. Sundhedsstyrelsens pjece ”Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus” vejleder om, hvordan man skal forholde sig som nær kontakt, samt hvordan man skal forholde sig afhængig af testresultatet.

Vi anbefaler, at du kontakter din læge og får taget en COVID-19-test.

Du må først møde op på universitetet, når du enten kan fremvise en negativ COVID-19-test eller der er gået 14 dage, siden du var i kontakt med den COVID-19-smittede person.

(se mere om nære kontakter i pkt. 5)

5. Om nære kontakter

Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer på universitetet, der kan kategoriseres som en nær kontakt.

Nære kontakter defineres som:

 • Personer, som bor sammen med en smittet
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Du skal i løbet af hele semestret holde dig opdateret om seneste udvikling i corona-situationen på https://www.aau.dk/coronavirus/.