Studienævnets medlemmer

STUDIENÆVNETS MEDLEMMER PR. 1. FEBRAUR 2021


UNDERVISERE:

Jakob Skjøtt-Larsen (Studienævnsformand)
Anders Petersen
Hanne Louise Jensen
Rasmus Juul Møberg

SUPPLEANTER - UNDERVISERE:

Hans-Peter Y. Qvist
Rolf Lyneborg Lund

STUDERENDE:

Dianna Nyborg Leervad Korshøj, 8. semester forår 2021 (næstformand)
Melissa Rolle Bech Madsen, 6. semester forår 2021
Jonas Vestergaard Stadelhofer, 4. semester forår 2021
Vera Kwederis, 4. semester forår 2021

SUPPLEANTER - STUDERENDE:

Mikkel Pedersen, 4. semester forår 2021
Rosa Sulaiman, 6. semester forår 2021
 

STUDIEVEJLEDNINGEN DELTAGER MED OBSERVATØR STATUS:

Frederik Hede Rohrberg &
Malthe Rosenkvist Andersen

STUDIENÆVNSSEKRETÆR

Birthe Black Andersen