Guide til udlandsophold

Udlands-ophold

En guide til dig, der gerne vil på udlandsophold

Det er en god idé at starte med at orientere sig på følgende hjemmeside, hvor du kan læse om de forskellige muligheder, der findes, for udlandsophold: www.internationaltkontor.aau.dk 

Hvis du indledningsvist har spørgsmål, start da med at kontakte Internationalt Kontor eller studievejledningen på sociologi. Men læs allerførst nedenstående guide:

Find ud af hvilket semester, du kan rejse på; på sociologiuddannelsen anbefaler vi, at du tager til udlandet på dit 4. semester, hvis du er studerende på bacheloruddannelsen

Undersøg AAU’s samarbejdsaftaler. Husk at læse informationen under NOTE. Den fremkommer når du vælger universitetet. Se aftaler her: http://exchangeagreements.aau.dk

Når du har fundet et eller flere universiteter, der kunne være relevante; gå da ind på det pågældende universitets hjemmeside og søg efter kurser, du kan få forhåndsmerit for. (De kurser, du kan få forhåndsmerit for, er kurser, der indholdsmæssigt ligner de kurser, du ville have herhjemme på sociologi det pågældende semester – hvilke kurser, du skulle have herhjemme, finder du i studieordningen: http://www.fak.samf.aau.dk/uddannelse/studieordninger/sociologi/).

Når du har fundet kurser, der kunne være relevante, kan du ønske en plads på det pågældende universitet (Vær opmærksom på, hvornår universitetet har deadline)

Når universitetet matcher dit ønske, søg da om en udvekslingsplads: http://exchangeapplications.aau.dk. Vælg kun ét universitet.

Herefter vil dit ønske blive vurderet af Internationalt Kontor og du kan afvente et af følgende resultater af din søgning med mere information: Godkendt eller Afvist. Du kan kun søge om én plads ad gangen. Bliver den afvist, kan du søge igen.

VIGTIGT: FØRST når pladsen er tildelt skal du søge studienævnet om en forhåndsgodkendelse. Du skal have det antal credits som svarer til 30 ECTS. Det er typisk 3-5 kurser. Vær særligt opmærksom på, hvornår dit studienævn har deadline for ansøgning om forhåndsmerit.
 

Du kan læse om, hvordan du søger studienævnet om forhåndsgodkendelse her under punktet “ansøgning om forhåndsmerit”: http://www.sociologi.aau.dk/studienaevn/ansoegninger-studienaevn/

Efter tildeling af plads får du information fra Internationalt Kontor om den videre procedure vedr. ansøgning til det valgte universitet.
 

Følg procedurerne meget nøje og vedlæg de papirer, der kræves.

Ovenstående er processen, hvis du rejser inden for en samarbejdsaftale.

Man kan også rejse uden om en af AAUs samarbejdsaftaler; det kræver bl.a., at du selv tager kontakt til universitetet, du gerne vil studere på. Du kan læse mere her: http://www.internationaltkontor.aau.dk/studieophold-udlandet/studieophold-udenfor-samarbejdsaftale/  

Husk: Det er altid en god idé at påbegynde planlægningen af et udlandssemester I god tid!

Spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende samarbejdsaftalen eller praktiske forhold? Henvend dig til koordinatoren (på Internationalt Kontor) for den aftale, du vil ud på.

Faglige spørgsmål kan besvares af studievejlederen på sociologi