AAU logo

Ingen titel

Forår 2018

2. semester – Del 1 &  Del 2, studiemiljø
4. semester – Del 1 & Del 2, studiemiljø
6. semester – Del 1 & Del 2, studiemiljø
Valgfag: Surveymetodik
Valgfag: Demografi
Valgfag: Brug og ikke-brug af naturen
Valgfag: Socialpsykologi
Valgfag: Evalueringsteori

Praktik
10. semester