Kandidatuddannelse

Vi tilbyder en kandidatuddannelse med mulighed for faglig specialisering og for at bygge videre på de faglige grundkompetencer, som man har opbygget og tilegnet sig på bacheloruddannelsen. Det er kendetegnende for kandidatuddannelsen, at de studerende selv i vid udstrækning kan designe og sammensætte deres studieprogram, hvor de kan vælge mellem mange specialiseringsmuligheder, valgfag og projektorienteret forløb/praktik i en virksomhed eller organisation.

Derudover kan de studerende også tage på ophold i udlandet og snuse til andre kulturer og måder at bedrive sociologi på. De vil ligeledes skulle skrive projekter inden for de respektive moduler eller specialiseringer, de følger, ligesom de skal afslutte deres uddannelse med et selvvalgt speciale.

Alt i alt tilbyder kandidatuddannelsen i sociologi en spændende og udfordrende mulighed for at tilegne sig en lang række forskellige faglige kompetencer og videregående færdigheder, der efterspørges på det danske arbejdsmarked, ligesom der er vid mulighed for at arbejde tværfagligt og med praktiske problemstillinger.

KANDIDAT SEKRETARIATET:


Charlotte Hansen, studiesekretær

Fibigerstræde 5, lokale 20 
9220 Aalborg Ø
Tlf. 99 40 84 05

Kitt Fogh,  STUDIESEKRETÆR

MAIL: KA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk