Eksamen

Eksamen

På denne side finder du svar på diverse information vedr. eksamen, regler, klagevejledninger eksamensbeviser, eksamenssnyd mv..

Vejledning og blanketter til censorer og gæsteforelæsere

Eksamensvejledning

​Censorhonorarblanketter

Gæsteforelæsere

Rejseafregningsblanketter