AAU logo

Eksamen

Eksamen

På denne side finder du svar på diverse information vedr. eksamen, regler, klagevejledninger eksamensbeviser, eksamenssnyd mv..