AAU logo

Eksamen

Eksamen

På denne side finder du svar på diverse information vedr. eksamen, regler, klagevejledninger eksamensbeviser, eksamenssnyd mv..

Vejledning og blanketter til censorer og gæsteforelæsere

Eksamensvejledning

​Censorhonorarblanketter

Rejseafregningsblanketter

  • Rejseafregningsformular
    Afregning sker via AAU eForms. Følg vejledningerne på de enkelte sider. Skulle der opstå behov for assistance bedes du henvende dig til din kontaktperson på AAU.
    Sørg for at have al nødvendig dokumentation klar inden du går i gang - det vil ikke være muligt at gemme en kladde.

Tjenesterejser