Bacheloruddannelse

Vi tilbyder en spændende og udfordrende grunduddannelse i sociologi med stor faglig spændvidde, hvor de studerende vil møde en bred vifte af metodiske og teoretiske fag og få mulighed for at arbejde selvstændigt med en lang række forskellige temaer og problemstillinger. De studerende vil bl.a. blive introduceret til sociologiens spændende klassikere samt nyere traditioner og perspektiver.

Derudover vil man både skulle lære sig kvalitative og kvantitative metoder og sætte sig ind i den bagvedliggende videnskabsteori. Ligeledes vil der på de fleste semestre skulle udarbejdes projekter i relation til de afholdte kursusrækker, hvor de studerende selv kan vælge, hvilken problemstilling de ønsker at fokusere på.

Alt i alt tilbyder bacheloruddannelsen et solidt fagligt fundament for de studerende, der enten ønsker at læse sociologi på deres kandidatuddannelse, eller som efter afsluttet bacheloruddannelse ønsker at prøve kræfter med 'det virkelige liv' eller med andre fagområder.

BACHELOR STUDIESEKRETARIATET


LOTTE ROED SPANGENBERG, STUDIESEKRETÆR (vedr. 1,2,3 & 4 sem.)

Fibigerstræde 5, rum 18
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 9626

JANNIE HOFFMANN CHRISTENSEN, STUDIEEKRETÆR (vedr. 5-6 sem)

Fibigerstræde 5, rum 15
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 3932

Charlotte Hansen, studiesekretær (vedr. valgfag på 5 & 6 sem.)

Fibigerstræde 5, rum 20
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 2816 & 99 40 84 05

Mail: ba-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk