Tilmeldingsblanketter

Vær opmærksom på at Studienævnet for Sociologi har vedtaget, at der efter tilmeldingsfristen IKKE kan skiftes valgfag eller specialisering, med mindre der søges dispensation med en særlig god begrundelse.

Husk! Hvis du vælger valgfag på andre uddannelser, er det eget ansvar, at undervisningen og eksamener kan gennemføres sideløbende med undervisning og eksamener på sociologiuddannelsen.

Husk! Hvis du vælger valgfag på andre uddannelser, og du af den ene eller anden grund ikke optages, vil du kun kunne søge optag på de af sociologiuddannelsens valgfag, der har ledige pladser.

Tilmelding til næste semesters valgfag skal ske via tilmeldingsblanketten på her på siden. Dette er KUN administrativ tilmelding.

Undervisningstilmelding skal ske via STADS-selvbetjening i tilmeldingsperioden

Tilmeldingsperioden til Efterårssemestret er : 15. maj - 1. juni
Tilmeldingsperioden til Forårssemestret er: 15. november - 1. december.

Tilmelding til valgfag på 3. semester

Tilmelding til valgfag på 5. semester

Valg af metode- og emnespecialisering på 9. semester

Valg af specialiseringsspor, emne- og metodespecialisering for kandidatuddannelsen

Valg af valgfag eller praktik på 8. semester
____________________________________________________________________

Ansøgning om dækning af udgifter ifm. projektarbejde

Tilmeldingsblanket til tutorer

Tilmelding til Minikonferencen 2018

Tilmelding til Karrieredagen på Sociologi 2018