Til nye studerende

Her på siden finder du relevant information til studiestarten.

Den formelle beskrivelse af uddannelsen og de regler der gælder herfor, finder du i studieordningen og de tilhørende fagbeskrivelser her på uddannelsens hjemmeside.

Program for studiestartsdageN:

 • Kl. 08.30: Morgenmad på Gammeltorv, Aalborg centrum
 • Kl. 09.45-10.45: Immatrikulation v/rektor Per Michael Johansen m.fl., Aalborg Kongres- og Kulturcenter
 • Kl. 11.00- : Busser afgår til Campus i Aalborg Øst
 • Kl. 14.30-16.15: Velkomst,sociologistudiet.Auditorium B, Berthil Olinsvej,
 • Kl. 17.00- : Studiestartsfest. Følg informationen på www.studiestart.aau.dk

Aktiviteter i Rusperioden

 • 1. september: Morgenmad på Gl. Torv
 • 1. september: Studiestartsfest
 • 4. september: Intro i Moodle - AAU Mail. Kroghstræde 5, rum 47/49
        Kl. 10-15-12.00: Hold I
        Kl. 12.30-14.15: Hold II         
 • 8.-9. september : Rus-tur til Sæby
        Mødested: Gigantium
        Afgangt: Kl. 08.30
        Tilmelding foregår ved overførsel af kr. 255,00 til konto 9280 - 194-00-09312.
        Beløbet dækker forplejning. HUSK at notere navn ved indbetalingen.
        Betalingen skal være os i hænde senest mandag den 4. september 2017
 • 13. september: Efter gruppedannelsen inviteres til en aften i hyggens tegn, hvor der er mulighed for at grine lidt af   
        tutorerne og lære medstuderende at bedre at kende.
 • 18. september: Bowling inde i byen efter undervisningen.
 • 28. september: Den store bagedyst. Dystes mellem tutorgrupperne.
 • 14. oktober: Pubcrawl. Rundtur i Aalborg. Tutorerne står klar med forskellige lege, hvor der skal dystes mod hinanden.  Dagen afsluttes med en fest i Jomfru Ane Gade - kun for Sociologi.

Listen vil blive opdateret.

Fysisk placering

Studiet er fysisk placeret på Kroghstræde 5, 9220 Aalborg Øst.
Bus nr. 2, 5,  og 12 er nærmeste offentlige transportmiddel.

Moodle

Universitets intranet hedder Moodle og her findes alle studierelevante informationer. Her finder du f.eks. Semesterbeskrivelsen, Semesterplan, Lektionsoversigt, eksamensplaner og slides til forelæsninger og meget mere. Du er forpligtet til at holde dig opdateret gennem dit studie via Moodle. Moodle er koblet op til din student mail, således at der kan modtages vigtige informationer direkte til din mail. Det er derfor meget vigtigt, at du også tjekker din student mail.

Du er som studerende på 1. semester automatisk tilmeldt de kurser på Moodle som er relevante.

Du kan først komme på Moodle, når du har bekræftet din studieplads og modtaget din student mail. Derefter er det vigtig, at du kommer på Moodle så hurtigt som muligt. Gennem Moodle og din student mail vil du nemlig modtage informationer fra din studiesekretær om bl.a. studiestart, kurser, bøger mm. Du kommer på Moodle via dette link: www.moodle.aau.dk

Der vil være spørgehjørner i kantinen på Kroghstræde 3, mandag til onsdag i uge 36 i tidsrummet fra kl. 10.00-12.30. Der kan du komme og få hjælp, hvis du har problemer med Moodle

Generel introduktion til IT- og Moodle på AAU vil du kunne finde på www.its.aau.dk/itstart og på undersiden om Studiekort og IT-systemer på www.studiestart.aau.dk

Student mail

Når du bliver indskrevet på uddannelsen, får du automatisk tildelt en student-mail. Din uddannelse sender alt relevant materiale til din student mail, og du skal selv sørge for at holde dig orienteret. Såfremt du kontakter din studiesekretær eller andre ansatte ved universitetet, skal du endvidere benytte student mailen. Anvender du en anden mail, f.eks. en hotmail, vil du blive bedt om at benytte student mailen, inden din henvendelse kan besvares.

Bøger

Følgende grundbøger anvendes på semesteret:

- Holgaard, Jette E. et al. (2014): PBL – Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur.
- Riis, Ole (2005): Samfundsvidenskab i praksis. Introduktion til anvendt metode. København: Hans Reitzels Forlag.
- Knudsen, Lisbeth B. (2016). Introduktion til demografisk metode. 3. udgave. Syddansk Universitetsforlags Metodeserie for Social- og Sundhedsvidenskaberne. Bind 1. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
- McIntyre, Lisa J. (2013): The Practical Skeptic – Core Concepts in Sociology
- Greve, Jørgensen & Elm Larsen (red.)(2014): Det danske samfund. København: Hans Reitzels Forlag.
- Andersen, Heine (red.)(2011): Sociologi – en grundbog til et fag. København: Hans Reitzels Forlag

Bøgerne kan med fordel købes inden semestserstart, som en samlet bogpakke ved universitetets boghandel FACTUM BOOKS på Fibigerstræde 16, 9220 Aalborg Øst. Se åbningstider mv. på deres hjemmeside: http://ftu.dk/?centent=menu&menu=6

Linket til bogpakken på 1. semester: http://factumbooks.dk/?booklist=3&id=343IT

Der er trådløst netværk i alle bygninger. Se mere på denne hjemmeside http://www.wifi.aau.dk/

Ved IT-relaterede problemer kontakt venligst support(at)its.aau.dk , tlf. +45 9940 2020– og husk at oplyse dit studienr.
Servicedesk Aalborg, Fibigerstræde 5
Åbningstider: mandag til torsdag: 8.00-15.30, fredag: 8.00-15.00


Kontakt

Ved spørgsmål om studiet kontakt venligst studiesekretæren

Lotte Roed Spangenberg
Studiesekretær for 1. & 2. semester
Sociologiuddannelsen
Kroghstræde 5
9220 Aalborg Øst

Tlf.:9940 9626
Mail: spangenberg@socsci.aau.dk